För deltagande vårdcentraler

PERHIT-studien – en randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi

Information till deltagande vårdcentraler i PERHIT

Här läggs information upp till de vårdcentraler i Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping som deltar i studien.

Här hittar du material som används i studien

Blood Pressure PerHIT study design 191209

Dokument med referenser till hypertonistudier som ger bakgrund till PERHIT:

PERHIT-referenser

Aktuellt studiematerial – som protokoll och dylikt kan ni finna i REDCap under ”File repository” i vänstermenyn.

Denna PERHIT folder ska inte förväxlas med patientinformationen.

Frågor och Svar om PERHIT

Sektionen utökas löpande.

Vem har ansvaret för att bevaka alla värden?

Systemet bygger på patientens delaktighet i vården och det är framförallt patienten som följer sina värden. I information till patienter står att CQ inte är ett akutverktyg. Om patienten blir kraftigt försämrad eller akut sjuk måste hen själv kontakta sjukvården! Det är viktigt att säga till patienten att vårdcentralen inte kollar alla värden så patienten måste – om hen är orolig eller mår dåligt – ta kontakt med ordinarie vård själv.

Får man marknadsföra sin vårdcentral genom studien med annons? I sådana fall finns krav på utformning?

Ja, man kan skriva att vårdcentralen medverkar i forskning genom att utveckla nya arbetsmetoder och kan som exempel ge PERHIT-studien.

Beträffande frågan om patienten har diabetes som man ska svara på. Räknar ni in prediabetes i detta?

Nej, endast diagnos diabetes.

Hur ska jag tolka frågan: ”Hur länge har du behandlat denna patient?” i eCRF?

Eftersom studieläkarna inte alltid är behandlande läkare så fyll i hur länge patienten har varit listad på er vårdcentral (ett av tre olika alternativ).