Kontakta oss

 

Kontaktuppgifter

PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology) är en randomiserad studie om högt blodtryck och informationsteknologi i primärvården. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och vi har fått finansiering från Kamprad, Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden.

Rekrytering sker via deltagande vårdcentraler i Region Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping.

Ansvarig prövare

Patrik Midlöv
Professor, distriktsläkare
Lunds Universitet
Centrum för Primärvårdsforskning (CPF)
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
patrik.midlov@med.lu.se